InformationIntegritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Ljudcenter i Halmstad AB

För Ljudcenter i Halmstad AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.


Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.


Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Ljudcenter i Halmstad AB:s verksamhet är Ljudcenter i Halmstad AB personuppgiftsansvarig. (556208-2601 & Knut Peters Väg 42, 302 41 Halmstad).

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter.

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt vårt anställningsavtal med dig och för att uppfylla regler i lag och kollektivavtal.

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer för HR-system eller elektroniska körjournaler. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Elisabeth Petersson (+4635 19 11 15) som är ansvarig för personuppgiftsfrågor.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.


COVID-19 Information

Situationen kring Coronavirus/COVID-19 har skapat ett antal nya och stora utmaningar för oss alla. Vi anpassar oss hela tiden till förutsättningarna som råder. Vår butik är öppen och du kan fortfarande handla säkert och snabbt hos oss, oavsett om du föredrar personlig service eller köp i vår onlinebutik. Vi följer naturligtvis folkhälsomyndigheten riktlinjer för rengöring, hygien och personligt beteende för att minimera risken för infektion. Du kan se mer information på folkhälsomyndigheten hemsida.

Handla tryggt hos oss

Vi har fortfarande god tillgång av varor i både våra lokala butiker och i vår online butik. I och med rådande situationen så rekommenderar vi att använda sig av online butiken eller valet ”Hämta i butik” i så stor utsträckning som möjligt. Ni har också möjlighet att kontakta vår kompetenta kundtjänst för hjälp eller för att få svar på frågor.

Åtgärder i våra butiker

För oss är våra kunder och medarbetares hälsa och säkerhet det absolut viktigaste och därför har vi fokuserat på att skapa en så trygg och säker miljö som möjligt i våra butiker. Vi har bland annat handsprit tillgängligt i vår butik, vi har utökat våra städrutiner och vi har satt ett maxantal på antal kunder i butiken samtidigt som är anpassat efter butikens kapacitet och som tar hänsyn till att vi alla ska känna oss trygga när vi vistas i våra lokaler. Vi är också flexibla med hur våra kunder önskar att göra sina köp, t ex så kan vi erbjuda shopping via videosamtal, boka demo utanför öppettiderna eller få era varor hemlevererade. Vi uppmanar samtliga kunder och vår personal att hålla minst 1,5 meters avstånd och alltid hålla en god handhygien.

Boka demo - även utanför öppettiderna

Om du vill uppleva en viss produkt ostört eller jämföra den med andra alternativ är vi redo att ge dig en personlig demonstration vid en tidpunkt som passar dig, även utanför normala öppettider. Kontakta butiken eller boka en demo längst ner på våra produktsidor.

Butikens öppettider

Här kan du hitta butikens öppettider

Webshop

Här kan du handla online i vår Webshop

Boka demo

Här kan du boka en demo med oss - även utanför öppettiderna