Energibesparing

Flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och andra byggnader kan spara mycket pengar på att minska sin energianvändning. Genom att se över armaturer och värmeanläggningar kan man minska dessa kostnader.

I flerbostadshus finns det många enkla åtgärder som kan spara in mycket energi. Genom att utnyttja värme och kyla på rätt sätt och ställa in dina apparater rätt kan du sänka bostadsrättsföreningens eller fastighetens energikostnader rejält. 

Vi kan hjälpa er ta fram beräkningar vad ett enkelt armaturbyte kan göra för skillnad i garaget eller trappuppgången. Med hjälp av smarta system som styr varje armatur på individnivå och som enkelt kan regleras med en mobiltelefon eller surfplatta, kan vi effektivisera brinntider, justera luxvärden eller styra enskilda våningar. Endast behov som sätter begränsningar.